Landgoed Huis te Jaarsveld is een bijzonder rijksmonument een belangrijk cultureel erfgoed met een rijke historie. Dit erfgoed willen wij graag koesteren. Het onderhouden van dit bijzondere monument kost echter veel geld. De locatiehuur die wij berekenen wordt onder andere gebruikt voor de instandhouding van dit rijksmonument, zodat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van dit prachtige erfgoed.

Hieronder volgen onze huisregels waar al onze gasten zich aan dienen te houden:

 1. Alle gasten van landgoed Huis te Jaarsveld dienen zicht te alle tijden te houden aan de door het personeel en aangegeven plaatselijke aanwijzingen van Huis te Jaarsveld gegeven aanwijzingen.
 2. Roken is alleen buiten toegestaan. Sigaretten en/of sigaren dienen enkel te worden gedoofd en achtergelaten in de daarvoor bestemde asbakken.
 3. Gasten die zich baldadig gedragen en niet in de hand te houden zijn, dienen hierop gewezen te worden en zo nodig niet meer te worden voorzien van alcoholische dranken. Bedenk dat het pand te kwetsbaar is en onherstelbaar beschadigd kan worden. De directie en de eventmanager zijn te allen tijde geautoriseerd mensen die zich niet gedragen de deur te wijzen.
 4. Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
 5. Parkeren mag uitsluitend op de daartoe afgesproken en aangewezen parkeerplaatsen. Het kleine parkeerterrein aan de L.S. van Alterenlaan 27 is alleen toegankelijk voor personeel en leveranciers. Wij verzoeken u uw gasten erop te wijzen dat parkeren op de openbare weg tot een minimum moet worden beperkt. Dit om overlast voor onze buurtbewoners zo veel mogelijk te voorkomen. Indien de gasten het pand verlaten dient dit in alle rust te gebeuren.
 6. Het plaatsen van een tent op Landgoed Huis te Jaarsveld mag echter is onder voorbehoud van het verkrijgen van een vergunning/goedkeuring van de gemeente Lopik. De locatie waar de tent geplaatst wordt gaat in overleg met Landgoed Huis te Jaarsveld. Het verkrijgen van alle benodigde vergunningen (inclusief de eventuele daarmee gemoeide kosten) voor het plaatsen van de tent en (eventueel) de aanvraag zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Het plaatsen van tenten, overkappingen, decoratieve materialen, buitenkeukens, barren, toiletwagens, palen etc mag enkel in overleg en alleen op de door Huis te Jaarsveld goedgekeurde plekken worden neergezet/bevestigd.
 8. Confetti en rijst mogen niet op onze locatie niet gestrooid worden. Binnen mogen bellenblaas en (zijden) rozenblaadjes gebruikt worden. Met gas gevulde ballonnen mogen niet in het huis worden losgelaten in verband met hoge plafonds. Ballonen met confetti zijn kwetsbaar en hierdoor niet toegestaan. Ook is het oplaten van ballonnen buiten enkel toegestaan in overleg. Het afsteken van vuurwerk is verboden.
 9. Decoratie aangebracht aan bomen mag enkel na overleg en verkregen toestemming. Wel dient alles diezelfde avond te worden afgevoerd. Er mogen geen versieringen ofwel bevestigingsmaterialen zoals spijkers e.d. bij bomen, hekken of gebouwen, ornamenten, kunstwerken etc. worden gebruikt.
 10. Op Huis te Jaarsveld, dient met zorgvuldigheid te worden vertoefd, met respect voor de cultuur- en natuurwaarden van het landgoed en met inachtneming van rust voor de omgeving. Tot de natuurwaarden van Huis te Jaarsveld behoren onder meer een grote hoeveelheid monumentale bomen. Het is huurders en hun gasten uitdrukkelijk en ten stelligste verboden om in bomen te klimmen, eraan te hangen of ze op enigerlei wijze schade te berokkenen.
 11. Het is verboden om materiaal, decorstukken, versieringen en/of overige attributen aan of op muren, plafonds en overige onderdelen van de locaties/accommodaties te verankeren of te bevestigen op een wijze die schade toebrengt of zou kunnen toebrengen aan deze locaties/accommodaties.
 12. Geluid en geluidsoverlast moet tot een minimum beperkt blijven. Het toegestane aantal decibel geluid zowel binnen als buiten (versterkt/onversterkt) wordt bepaald door de gemeente Lopik die daar al dan niet een vergunning voor verstrekt heeft. Het gebruik van rook- en andere machines is niet toegestaan.
 13. De eigendommen van u en uw gasten dienen op dezelfde avond meegenomen te worden. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen tijdens uw feest, diner of vergadering.
 14. Wij vertrouwen erop dat u uw ceremoniemeester(s) en/of andere verantwoordelijke mensen op de hoogte brengt van bovengenoemd reglement.
 15. Eigendommen en decoratie (zowel binnen als buiten) dienen direct na de partij opgeruimd en afgevoerd te worden(maximaal 24 uur na afloop van de parij. Verwijderen en afhalen gaat op afspraak en is in overleg met de directie van Landgoed Huis te Jaarsveld.
 16. Zelf meegebrachte (huis)dieren zijn op landgoed Huis te Jaarsveld niet toegestaan.
 17. Open vuren zijn verboden, behoudens vuren welke met toestemming en in aanwezigheid van (een) medewerker(s) van Huis te Jaarsveld in haarden of vuurkorven worden ontstoken.
 18. Kaarsen met kandelaars zijn alleen toegestaan op dinertafels mits voldoende vastgezet in deugdelijke kandelaars. In andere gevallen dienen kaarsen op een zo veilig mogelijke wijze, door gebruikmaking van glazen potten, windlichten en dergelijke, te branden.
 19. Bij zowel de opstellingen alsook het aanleggen van techniek zal te allen tijde rekening moeten worden gehouden met de veiligheidsvoorschriften conform de richtlijnen Brandweer;
 20. Vluchtwegen en/of deuren dienen niet geblokkeerd te worden. Indien dit door een medewerker van Huis te Jaarsveld wordt geconstateerd, is deze te allen tijde gemachtigd hierop de vereiste aanpassingen te doen.
 21. Huurders dienen strikte voorzorgsmaatregelen te nemen opdat er geen enkele schade wordt toegebracht aan het landgoed, de gebouwen, het meubilair en overige roerende goederen.
 22. Mocht er een of meerdere punten van bovengenoemd reglement overtreden worden dan zijn wij helaas genoodzaakt om alle extra kosten (zoals herstel, schoonmaakkosten etc.) in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

Wij danken u voor uw medewerking!
Namens de directie en het team van Huis te Jaarsveld
Exploitatiemaatschappij Veldenstein B.V.