Beste meneer/mevrouw,

U woont in de buurt van buitenplaats Huis te Jaarsveld. Het is de wens van de huidige eigenaar om deze buitenplaats weer in oude luister te herstellen, waarbij de buitenplaats ook weer onderdeel wordt van de samenleving. Om deze reden zijn er plannen ontwikkeld die invulling geven aan het toekomstige gebruik van Huis te Jaarsveld. Deze plannen willen we tijdens de informatieavond op 23 februari a.s. via een TEAMS bijeenkomst met u delen.

 

Uitnodiging informatieavond Huis te Jaarsveld

Via TEAMS verwelkomen wij u van harte op de informatieavond van Huis te Jaarsveld. We bespreken dan de huidige stand van zaken rondom de renovatie en restauratie van het park en de gebouwen én de plannen voor het toekomstige gebruik.

Toelichting toekomstige plannen

Om de buitenplaats in de toekomst duurzaam in stand te kunnen houden zijn er concrete plannen opgesteld, die zijn vastgelegd in een concept bestemmingsplan. De inhoud van dit bestemmingsplan delen wij graag met u. Hierin staat onder andere welke activiteiten op de buitenplaats mogelijk zijn en onder welke voorwaarden deze activiteiten kunnen plaatsvinden. Het uitgangspunt hierbij is dat er enkel activiteiten worden ontplooid die passen bij het karakter van de buitenplaats. Ook mogen de activiteiten de draagkracht van de buitenplaats niet overschrijden. Kortom, het is niet de bedoeling om er een evenementenlocatie van te maken.

Praktische informatie

Hieronder vindt u de praktische informatie rondom de informatieavond:

  • datum: woensdag 23 februari 2022
  • starttijd: vanaf 19:50 uur inloggen en 20:00 uur aanvang TEAMS presentatie
  • vorm: digitaal via een TEAMS link die u op 23 februari a.s. ontvangt

Aanmelden

Tot 22 februari a.s. 21:00 uur kunt u zich voor de informatieavond aanmelden via onderstaand contactformulier.

 

Vragen

We hopen u digitaal te mogen ontmoeten op 23 februari a.s.

Heeft u voor die tijd vragen? Neem dan gerust contact op met Paul Kindt: p.kindt@lbpsight.nl

De inschrijving is gesloten aangezien het evenement voorbij is