Steun ons

Stichting Buitenplaats Huis te Jaarsveld is een Culturele ANBI. Dat maakt een schenking fiscaal aantrekkelijk. U kunt ons incidenteel steunen of jaarlijks voor een vast bedrag, met extra fiscaal voordeel.

Overweegt u een schenking aan Classical NOW? Met onze rekenmodule via ANBIgift kunt u becijferen wat een gift u netto kost.

Schenken aan Stichting Buitenplaats Huis te Jaarsveld met fiscaal voordeel

Stichting Buitenplaats Huis te Jaarsveld organiseert diverse activiteiten op cultureel, educatief en natuurgebied. Als stichting hoeft Stichting Buitenplaats Huis te Jaarsveld geen inkomstenbelasting te betalen. Uw gift komt geheel ten goede aan onze doelen.

De Belastingdienst heeft Stichting Buitenplaats Huis te Jaarsveld aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is fiscaal aftrekbaar en valt bovendien onder de Geefwet: die maakt het schenken aan culturele instellingen extra aantrekkelijk. Het belastingvoordeel kan hoog oplopen. We leggen hieronder uit hoe het werkt.

Periodiek schenken via de Geefwet

Om het schenken aan culturele instellingen aantrekkelijk te maken heeft de Nederlandse overheid de Geefwet in het leven geroepen. U mag 125% van het geschonken bedrag op uw belastingaangifte opvoeren als aftrekpost. Het voordeligst valt een schenking uit, als u zou besluiten om vijf jaar lang elk jaar een vast bedrag te doneren van minimaal € 90,–. Wat een gift u netto kost, kunt u uitrekenen met onze rekenmodule via ANBIgift.

Een periodieke schenking vastleggen

Een periodieke schenking wordt vastgelegd in een overeenkomst van de Belastingdienst tussen u en Stichting Buitenplaats Huis te Jaarsveld (de tussenkomst van een notaris is niet meer nodig). Wilt u uw gift voor vijf jaar toezeggen en profiteren van fiscaal voordeel? Download de overeenkomst via deze link en stuur die naar: Stichting Huis te Jaarsveld, S.L. van Alterenlaan 27, 3413MJ Jaarsveld. Na registratie sturen wij u één exemplaar van de overeenkomst retour voor uw administratie. Wij kunnen u de overeenkomst vanzelfsprekend ook toesturen. Neem als u dat wenst, of als u aanvullende informatie wilt inwinnen, contact op met Joris Huijsmans (Joris.Huijsmans@huistejaarsveld.nl).

Eenmalig schenken via de Geefwet

U kunt ook onder gunstige voorwaarden een eenmalige schenking doen. Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. De eerste 1% van uw belastbaar inkomen die u aan giften besteedt, is niet aftrekbaar. Bovendien kunt u niet meer dan 10% van uw inkomen als aftrekpost opvoeren. Deze beperkingen gelden niet als u vijf jaar lang een vast bedrag doneert, zoals hierboven is uitgelegd. Wat een gift u netto kost, kunt u uitrekenen met onze rekenmodule via ANBIgift.

Een eenmalige schenking geven

Wilt u een eenmalige schenking geven? Dan kunt u uw gift overmaken naar Stichting Huijs te Jaarsveld op IBAN XXXXXXXXXXX onder vermelding van “eenmalige schenking”. Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage!

Schenken als bedrijf via de Geefwet

Ook bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, kunnen dankzij de Geefwet onder gunstige voorwaarden een schenking doen aan Stichting Buitenplaats Huis te Jaarsveld. Een bedrijf mag van een gift zelfs 150% opvoeren als aftrekpost, tot een maximum van € 5.000,–.

Rekenvoorbeeld: Uw bedrijf schenkt € 5.000,–. U mag € 7.500,– aftrekken. Voor een schenking geldt een tarief van 25%. U krijgt dus € 2.875,– terug en betaalt netto € 3.125,–.

Schenken als bedrijf

Wilt u een eenmalige schenking geven als bedrijf? Dan kunt u uw gift overmaken naar Stichting Huis te Jaarsveld, IBAN NL XXXXXXXX onder vermelding van “eenmalige schenking”. Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage!