Stichting Buitenplaats Huis te Jaarsveld

De Buitenplaats heeft een belangrijke rol gespeeld in de plaatselijke geschiedenis maar ook in die van Nederland. Thans wordt uitvoering gefeven aan een grootscheepse renovatie en restoratie van het part en de gebouwen. De huidige eigenaar heeft medio 2018 de Buitenplaats gekocht.

Doel van de Stichting

Medio 2020 is de Stichting Buitenplaats Huis te Jaarsveld opgericht. Het doel en daarmee de activiteiten van de Stichting zijn gericht op

  1. de instandhouding van de verschillende rijksmonumenten die samen de Buitenplaats Huis te Jaarsveld vormen,
  2. de Buitenplaats weer een actieve rol gaat vervullen in het maatschappelijk leven van Jaarsveld en haar omgeving.
  3. in combinatie met het zichtbaar maken van haar omvangrijke geschiedenis en een toekomstbestendig behoud en beheer.

Missie van de Stichting

Het levend houden van de Buitenplaats door middel van een actief en duurzaam beheer en het geven van een actuele betekenis aan de unieke combinatie van de historische en eigentijdse betekenis van deze Buitenplaats in de samenleving. De Stichting bewerkstelligt dit door middel van activiteiten op het gebied van educatie, natuur en cultuur in de breedste zin.

Hoofdactiviteiten

De Hoofdactiviteiten van de Stichting zijn:

  • De duurzame instandhouding, beheer en openstelling van het cultuurhistorisch complex Buitenplaats Huis te Jaarsveld.
  • Het zichtbaar maken van de rijke cultuurhistorie. En hiermee een bijdrage leveren aan het in stand houden van het karakteristieke open Hollandse landschap.
  • Het organiseren van eenmalige en terugkerende culturele, educatieve en economische evenementen en activiteiten.

Beleidsplan Stichting 2021-2025

Het Stichtingsbestuur heeft een beleidsplan opgesteld voor de periode 2021-2025. Het beleidspaln van de Stichting beschrijft de wijze waarop de Stichting de komende periode van 5 jaar invulling geeft aan het realiseren van haar doelen en ambities.

De statutaire naam luidt Stichting Buitenplaats Huis te Jaarsveld. De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 78592607 | RSIN 861462415.

ANBI

De Stichting is aan te merken als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor onbeperkte tijd.

Daarmee is de stichting straks aan wettelijke regels gebonden. Particuliere schenkingen aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

De Stichting is geregisteerd onder KvK 78592607 en RSIN 861462415

Bestuur

De Stichting heeft een bestuur bestaande uit vier leden.

  • Joris J.P. Huijsmans, Directeur/Bestuurder
  • Hans-Henning Muhl, Algemeen bestuurslid
  • Arjan Oosterlaar, Secretaris
  • Foppe Andriesse, Algemeen bestuurslid

De Directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding.

Beloningsbeleid: leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging

Steun ons

De Stichting is blij met iedere vorm van ondersteuning. Dit kan een geldbedrag zijn, een voorwerp of uw tijd en inzet als vrijwilliger. Hiervoor kunt u contact opnemen met een van de twee rentmeesters:

Paul Kindt
p.kindt@lbpsight.nl
06-53701304

Erwin Zark
e.zark@lbpsight.nl
06-13695011